Ahmet Hamit Selgil

Ahmet Hamit Selgil

Dr. Ahmet Hamit Selgil 1902 yılında İstanbul’da doğdu. Tıbbiye’den mezun olduktan sonra çeşitli yerlerde hekimlik yaptı. Ankara Derk ve Tenasül Dipsanseri Baştabibi iken, Afyonkarahisar Milletvekilliğine seçilerek TBMM’ne girdi. Fransızca bilen Dr. Selgil’in şâir olduğu, ünlü şairimiz Halidd Nusret Zorlutuna’nın bir yazısından anlaşılmış ise de, şiirlerini maalesef elde edemedik. Dr. Selgil, VIII. Dönem TBMM’nde de, Ankara Milletvekili olarak yer aldı. Bu görevi sona erdikten sonra bir süre de Ankara Devlet Demiryolları Hastanesinde hekim olarak görev yaptı.