Ahmet Koçak

Ahmet Koçak

1329 (1913) yılında Pasinler’de doğan Koçak, 1934 yılın­da Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Birinci Sınıf Tet­kik Memuru olarak kamu hizmetine başlamış; askerlik sonrası İçişleri Bakanlığına geçerek değişik il ve ilçeler­de kaymakamlık ve valilik, Mülkiye Müfettişliği ve Da­nıştay Üyeliği yaptıktan sonra, 1961 yılında İçişleri Ba­kanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ve 1963 yılında da İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır. Müsteşarlık görevindeyken, 1965 yılında Anayasa Mah­kemesince Danıştay 11. Daire Başkanlığına seçilmiş ve 24.1.1974’te Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahke­mesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. Koçak, 13.7.1978’de emekliye ayrılmış ve 8.3.2006 tarihinde vefat etmiştir