Ahmet Nuri Ülgenalp

Ahmet Nuri Ülgenalp

1325 (1909) yılında Sivas’ta doğan Ülgenalp, 1930 yılın­da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Besni Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik, Ada­let Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Başmuavinliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı yaptıktan sonra, 21.4.1962’de Yargıtay Üyesi olmuştur. 20.6.1962’de Yargıtay Genel Kurulunca Yargıtay İkinci Başkanlığına, 11.11.1970 tarihinde ise Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine se­çilmiştir. 22.6.1973’te emekliye ayrılan Ülgenalp, 13.7.1981’de vefat etmiştir.