Ahmet Say

1935 yılında İstanbul’da doğdu. Cumhuriyetin kuruluş dönemi eğitimcilerimizden matematik öğretmeni ve matematik kitapları yazarı Fazıl Say ile felsefe öğretmeni Nüzhet Say’ın oğlu olan Ahmet Say, küçük yaşta özel dersler alarak piyanoya başladı, ortaokul öğreniminin yanı sıra, 1946’da İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda Verda Ün ile piyano, Demirhan Altuğ ile teori, Raşit Abed ile armoni çalıştı. 1950’de konservatuvardan ayrıldı. 1954’te İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Almanya’ya gitti, 1954-60 yılları arasında bu ülkede basın- yayın öğrenimi yaptı. Bir yandan da müzikolog Kurt Köhler’in özendirmesiyle müzikolojiye ilgi gösterdi. 1960’ta Türkiye’ye dönünce Bingöl’de öğretmen, halk eği-timcisi ve amatör folklorcu olarak görev yaptı. Türkü, ağıt, masal ve destanlar derledi, halk müziği koroları, halk dansları toplulukları kurdu (1960-64). Bingöl izlenimlerini edebiyat alanında değer¬lendirdi, ödüller aldı. Say’ın roman ve hikâyeleriyle aldığı ödüllerin önde gelenleri şunlardır: 1970 TRT Hikâye Ödü¬lü, 1974 Sabahattin Ali Hikâye Ödülü, 1975 Antalya Film Festivali Hikâye Yarışması; 1974 Milliyet Gazetesi Roman Yarışması. Yazarın 1982’de yayımlanan “İpek Halıya Ters Binen Kedi” adlı hikâye kitabı Almanca’ya çevrilerek 1985’te Berlin’de Express Verlag tarafından yayımlandı. Ahmet Say, 1971 ve 1980 askeri darbelerinin insan haklarına aykırı tutumu ve düşünce özgürlüğünü yok eden yasakları nedeniy¬le bütün Türk aydınları gibi zor yıllar yaşadı. Yazarın “Kocakurt” adlı romanı, bu zor koşullar altın¬da tanıdığı ilginç insanlardan birinin serüvenlerini konu alır. 1977’de edebiyatçı arkadaşlarıyla “Türkiye Yazıları” adlı aylık edebiyat dergisini yayımlamaya başlayan Say, derginin yayımını 1980 askeri darbesini izleyen iki yılda da sürdürdü. 1985 yılında “Müzik Ansiklopedisi Yaymları”nı kuran Ahmet Say, Türkiye’de konservatuarlar, üniversitelerin müzik eğitimi bölümleri, müzikçiler ve müziksever aydınlar tarafından ilgiyle karşılanan kitaplar yazdı. Türkiye’nin önde gelen gazete ve dergilerinde yayımlanan yüzlerce müzik eleştirisi ve sanat sorunları üzerine yazdığı ilginç yazılarıyla tanınan Say, uluslararası ve ulusal müzik toplantılarında yankı uyandıran bildiriler sunmuştur. Eserleri Güneşin Savrulduğu Yerden (Bingöl Hikâyeleri), 4. basım: Evrensel Basım Yayın, 2007 Kocakurt (roman), 3. basım: Evrensel Basım Yayın, 2007 İpek Halıya Ters Binen Kedi, (epik hikâye), 2. basını: Evrensel Basım Yayın (2007) Müzik: Müzik Öğretimi, 4. basım: Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2006) Müzik Tarihi, 6. basım: Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2006) Müziğin Kitabı, 4. basım: Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2009) Müzik Sözlüğü, 3. basım: Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2009) Müzik Ansiklopedisi (3 cilt), Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2005) Müzik Yazıları, Müzik Ansiklopedisi Yayınları (2007) Mozart (derleme), Evrensel Basım Yayın (2007) Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır, Evrensel Basım Yayın (2008)