Ali Birinci

(25 Ağustos 1947- ): Yazar, araştırmacı. Sakarya-Hendek’e bağlı Balıklı Şeyh köyünde doğdu. İlk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini Hendek’te okudu. Cumhuriyet İlkokulunu (1960), Hendek Ortaokulunu (1963), Ankara Polis Kolejini bitirdi. Polis Enstitüsü 1. sınıfından ayrılarak A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu (1973). Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı (1973-1976). 1976-1988 arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde, 1988’den sonra Ankara’da Polis Akademisinde Türk Siyasî Tarihi ve İnkılâp Tarihi okuttu. 1986’ da doktorasını tamamladı. 1993’de doçentliğe, 2000’de profesörlüğe yükseldi. 2002-2004 arasında Kırgızistan Manas Üniversitesinde ders verdi.

Yazıları Dergâh, Türk Yurdu, Müteferrika, Çebikeç, Polemik, Türk Dünyası Araştırmaları, Tarih ve Toplum gibi dergilerde çıktı. A. B. ve Ali Tekinci imzalarını da kullanmıştır.

Araştırmaları: Hürriyet ve İtilaf Fırkası İstanbul (Doktor tezi, 1990), Matbuat Âleminde Birkaç Adım (Makaleleri, 1992), Tarih Yolunda (Tarih araştırmaları, 2001), Tenkitleri: Müverrih-i Mâderzâdın Fülânnâmesi (Yılmaz Öztuna’nın Devletler ve Hanedanlar eserinin ikinci cildinin tenkidi, 1994), Tarih Uğrunda (Kitap tenkitleri, 2001), Derlemeleri-yayına hazırladıkları: İstanbul’dan Ben de Geçtim (Selim Nüzhet Gerçek’in İstanbul yazıları, İsmail Kara ile, 1997), Mahalle Mektebi Hatıraları (Derlemeleri, İsmail Kara ile, 1997), Tarih Lûgatı (Kamil Kepecioğlu’nun eserini yayına hazırladı, 1999; yeni yayını: Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri, 2005), Edebiyatçılar Âlemi (Mehmet Behçet Yazar’ın eseri, 1999), Türk Matbuatı (S. N. Gerçek’in gazetelerde çıkan basınla ilgili yazıları, 2002), Üniversitelerde Ahlâk ve İlim (İçinde Cahit Tanyol ve Sosyoloji kitabı da var. Yazanlar: Ayda Yörükân ve Turhan Yörükân. Eseri giriş ve notlarla zenginleştirerek yayınladı, 2003). Hatıra yayınları: Manastır’ın Unutulmaz Günleri (Abdülmecid Fehmi Derin’in hatıraları, Ayşe Şen ile, 1994), Hatıra Defteri (Birinci Meclis Mebusu Süleyman Necati Güneri’nin hatıraları, 1999), Arabistan’da Bir Ömür (Son Yemen Valisi Mahmut Nedim Akdilek’in hatıraları, 2001), Karaosmanoğlu Halit Paşa (Kamil Su’dan, 2002), Osman Turan (Hayatı, hakkında yazılanlar ve yazılarından seçmeler, 2003), Biyografileri: Tarihin Gölgesinde (52 biyografi, 2001).