Ali Fazıl Uluocak

Ali Fazıl Uluocak

1908 yılında Maraş’ın Pazarcık ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Maraş’ta tamamladı. Fa­kültede öğrenci iken Adalet Bakanlığı’nda memur ola­rak çalışmaya başladı. 1930 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Önce Ankara, daha sonra İstanbul Sulh Hâkimliği yaptı. İstanbul Ticaret Mahke­mesi üyeliği, İstanbul Hâkimliği, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı gö­revlerinde bulundu. 1952 yılında Yargıtay Üyeliğine, 1954 yılında da Yargıtay İkinci Başkanlığına atandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 1 Haziran 1962 tarihli toplantı­sında Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçildi. 16 Haziran 1970 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Baş­kanlığına atandı. 13 Temmuz 1973 tarihinde emekliye ayrıl­dı. 6 Mayıs 1996 tarihinde vefat etti.