Ali GÜZEL

15.10.1943 tarihinde Ergani’de doğdu. Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1965 yılında mezun olduktan sonra askerliğini yedek subay olarak yaptı. Diyarbakır hakim adayı olarak mesleğe başlayan ve daha sonra hakim adaylığını Ankara’da sürdüren Güzel, sırasıyla; Kargı Cumhuriyet Savcılığı, Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Yerköy, Söke, Ankara Hakimliği, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İstanbul Ceza Hakimliği, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1974 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde “Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı”nı da bitiren Güzel, bu süreç İçinde; Hakim Adayları Eğitim Merkezinde ve ayrıca Adalet Bakanlığınca ve bazı Barolarca düzenlenen meslek içi eğitim programlarında eğitim görevlisi, konuşmacı olarak bulundu. Memurların meslek içi eğitimi amacına yönelik olarak ceza hukuku ve ceza yargılama hukuku konularında Adalet Bakanlığınca bastırılıp teşkilata dağıtılan kitapçıklar yazdı. Diğer yandan yeni ceza kanunu tasarısı hazırlamak üzere 1985 yılında oluşturulan ilk komisyonda bir süre görev aldı. Ölüm cezasının kaldırılması konusunda 1972 yılında yayımlanmış makalesi mevcuttur. 21.10.2002 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ali Güzel, ikinci Ceza Dairesinde çalışmakta iken, 25.02.2004 tarihinde Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçildi. 15.10.2008 tarihinde emekli olmuştur.