Barış Pirhasan

Barış Pirhasan

Doğumu: 1951, İstanbul

Ankara Fen Lisesini bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. İki yıl okuduktan sonra tıp öğrenimini yarıda bırakarak İstanbul’a döndü. 1976’da Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölü-münden mezun oldu. Yayınevlerinde çalıştı. 1983’te senaryo yazarlığına başladı. Çeviriler yaptı. Sinema yönetmenliği uğraşı alanı oldu. Militan ve Sanat Emeği dergilerinin yazı kurullarında görev aldı. İlk şiirleri 1973’te Yeni Dergi’de yayımlandı. Militan, Sanat Emeği, Yazko Edebiyat dergilerinde şiirlerini yayımlamayı sürdürdü.

Eserleri

Şiir: Tarih Kötüdür (1981), İmzasız El Yazı-ları (Tarih Kötüdür ile birlikte, 1985), Babam Benden Hiçbir Şey Anlamıyor (1995)