Basri Gocul

(1910 - 9 Ocak 1976): Şair. Çorlu’da doğdu. Edirne Ziraat Okulunu bitirdi. Öğretmenlik, Niğde ve Bursa’da müze müdürlüğü yaptı. 1969’da öğretmenlik yaparken emekli oldu. Bursa’da öldü. Emir Sultan Mezarlığında yatmaktadır.

Şiirleri Orhun, Tanrıdağ, Çınaraltı, Yeni Gün, Türkeli, Orkun, Aras, Gurbet dergilerinde çıktı.

Basri Gocul, millî duyguları dile getiren şiirler yazmış, millî destan denemeleri yayınlamıştır. Dede Korkut Hikâyeleri’ni nazma çekmiştir. Oğuzlama adını taşıyan bu destan denemesi on bin mısraı aşar. Oğuzlama, edebiyatımızda en başarılı destan denemelerinden biridir.

Şiirleri: Bir Nara (1936), Aydın Yaylalarında (1939),Türk Millî Destanı: Oğuzlmama (1948-1952), Oğuzname (1973; üç kitap hâlindeki bu eseri Ali Akmanlar eklerle Oğuzname adıyla yayına hazırladı, 1992). Manzumeleri: Gerekken Yepelenmek, İstendim Tepelenmek (1952), Söndüreyim Derken Mumu Sakalcığın Tutuştu mu! (1952), Gül Sevgisi Kalpte İken Acıtır mı Eli Diken? (1954), Öldüğün Vakit Acıdan Tabutun Koz Ağacından (1954), Biçilecek Ektiklerim Boşa Gitmez Çektiklerim (1963), Manzum Vecizeler (1963), Söz Hazinesi (1966), Özlü Sözler (1966), Manâ Hazinesi (1969), Beyitlerle Vecizeler (1969), Değerli Düşünceler (1969), En Güzel Örnekler (1969), Hikmetli Beyitler (1969), Seçme Konular (1969), Nazımlaştırılmış Vecizeler (1969), Bal Yesem Gül Koklasam Azalmış Olmaz Tasam (1969), Vecizeler Şiir Şöleni (1969), Büyüklerin Sözleri veya Sözlerin Büyükleri (1970). Çevirileri: Pakistan Millî Şairi İkbal’in Hikmetli Şiirleri (1970), Türk Lalesi (M. İkbal’den, 1970), Avuç Avuç Topla Beni (1970), En Güzel Şiirleriyle Petöfî (1970), Mevlana’nın En Güzel Şiirleri (1971). Diğer eserleri: Sayın Besim Atalay Benimle Etmiş Alay (1953), Türk Şehnamesi (1955).