Bekir Buluç

Bekir Buluç

Doç. Dr. Bekir BULUÇ 01.01.1965 tarihinde Kırıkkale ili, Keskin ilçesinde doğmuş, ilk ve ortaöğrenimini Keskin’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini 1987 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında, Yüksek Lisans eğitimini 1992 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim dalında, Doktora eğitimini ise 1997 yılında aynı enstitünün Eğitim Yönetimi Teftiş, Planlama ve Ekonomisi Bilim dalında tamamlamıştır. 1994 yılında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim elemanı olarak göreve başlamış, 2000 yılında ise Gazi Eğitim fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2000-2002 yılları arasında Teknik eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2000-2003 yılları arasında ise yine aynı bölümde Psiko-Teknik Anabilim Dalı başkanlığı yapmıştır. 2010 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevine atanmış, yine aynı yıl Üniversiteler Arası Kururul’dan Doçentlik unvanını almıştır. Halen Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevine devam etmektedir.