Birol Emil

(1 Ocak 1938 - ): Yazar, araştırmacı. İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini ve İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1959). Erzurum Lisesinde öğretmenlik yaptı (1959- 1961). Sonra bitirdiği fakülteye asistan olarak döndü. "Mizancı Murad Bey, Hayatı ve Eserleri" teziyle doktor (1967), "Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Şahıslar Dünyası" teziyle doçent (1977), "Jön Türklere Dair Vesikalar I-Edebiyatçı Jön Türklerin Mektupları" konulu takdim teziyle de profesör oldu (1982). Van 100. Yıl, Paris ve Varşova Üniversitelerinde ders verdi. 1987’de Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesine geçti.

Töre, Türk Edebiyatı gibi dergilerde yazıları çıktı.

Eserleri: Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (Mehmet Kaplan ve İnci Enginün ile, I-II; M. Kaplan, İ. Enginün ve Zeynep Kerman ile, III, IV, V, 1974-1989), Mizancı Murad Bey, Hayatı ve Eserleri (1979), Turfanda mı, Turfa mı (Mizancı Murad’dan, 1980), Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal (2 cilt, M. Kaplan, İ. Enginün, Necat Birinci, Abdullah Uçman ile, 1981), Jön Türklere Dair Vesikalar I-Edebiyatçı Jön Türklerin Mektupları (1982), Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Şahıslar Dünyası (1984), Cenab Şahabeddin’in Bütün Şiirleri (M. Kaplan, İ. Enginün, Necat Birinci, Abdullah Uçman ile, 1984), Türk Kültür ve Edebiyatından Şahsiyetler (1998).