Bülent Olçay

Bülent Olçay

1928 yılında Konya’da doğan Olçay, 1949 yılındaAnka­raHukuk Fakültesini bitirdikten sonra Ankara hâkim adayı olarak kamu hizmetine başlamış; Lalapaşa hâkim yardımcısı iken 1953 yılında istifa ederek doktora yap­mak üzere Batı Almanya’ya gitmiş ve Berlin Serbest Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 15.12.1956’da "Hukuk Doktoru" unvanını almıştır. 1958 yılında Ankara Sulh Hâkimi olarak yeniden devlet görevine dönen Olcay, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Ge­nel Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü ve Genel Mü­dürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra, 15.6.1971 ta­rihinde Anayasa Mahkemesince Danıştay Üyeliğine se­çilmiştir. 14.7.1978’de Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mah­kemesi Asıl Üyeliğine seçilmiş ve bu görevi sürdürmek­te iken 8.1.1981 tarihinde vefat etmiştir.