Cahit Yeşilyurt

Cahit Yeşilyurt

Doğumu: 23 Ekim 1952, Kırıkkale Ölümü: 9 Şubat 2004, Kırıkkale

İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümünden mezun oldu (1976). Kırıkkale’de Fransızca öğretmenliği yaptı. Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde düşünce ve politik gün-deme ilişkin yazıları yayımlandı. Şiirleri Talebe, Edebiyat, Yedi İklim, Mavera ve Hece dergilerinde yayımlandı. ’Yazıyı, sanat ve edebiyatı, hayatî bir duruş olarak algılayıp sorumluluk bilinciyle içselleştirdi. Bu yüzden yazılarında ve şiirlerinde yüzeysel sanat oyunlarına, yapmacık söyleyişlerde düşüncelere prim vermedi.’

Eserleri

Şiir: Can Dökerim İzlerine (1989), Yağmur-lar Kitabı (1997)

’(...) Şair bence kendisini yazmaya mecbur hisseden kişi olarak tanımlanabilir. İnsanın varoluş sebebi, bir şeyler yapmak, hayatı bir şekilde anlamlandırabilmek, kendinde olan, Allah’ın kendisine verdiği, her türlü yetileri, gerektiği dozajda ve gerektiği ölçüde kullanabilmek, gerektiğinde insanlarla paylaşa-bilmek... Şair bazı tanımlara göre, dilsel bir olay ve zihinsel bir serüven içinde, birtakım sözel ürünler ortaya koyarak, kendisini eğlendiren veya etrafındaki insanlara belli tatlar taşıyan insan olarak da görülebilir. Ama ben kendi bireysel gerçekliğimle, toplumsal gerçekliğin örtüştüğü noktaları yakalamak ve bunları sanat kıvamı ve nitelikli bir anlatım örgüsü içerisinde, insanlara duyduğum, düşündüğüm, zihinsel yolculuğum içerisinde yakalayabildiğim birtakım derinlikleri, boyutları, renkleri, tatları, gerçeklik dünyasına taşımak amacıyla yazdım.’ (Cahit Yeşilyurt’la Yapılan Bir Söyleşiden, Hece, Nisan 2004)