Cemal Akçin Mollaoğlu

Cemal Akçin Mollaoğlu

Cemal Akçin Mollaoğlu 1889 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Bazı kayıtlarda m doğum tarihi 1893 olarak gösterilmiştir. Eşraftan Mollş, oğlu Sadık Beyin en küçük oğludur. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da yaptıktan sonra girdiği İstanbul Hukuk Fakültesi’ni üçüncü sınıftan terk etti. Birinci Dünya Savaşı sırasında ithalat-ihracat işleri yaptı. Ticareti bıraktıktan sonra AffotıKarahisara gelerek, 1929 yılında Elektrik İdaresinin Müdürlüğüne atandı.Bu arada Atatürk’ün ya kın arkadaşı Ali Fethi Bey (Okyar) in kurmuş olduğu, fakat kısa bir süre sonra kapatılan "Serbest Fırka’ yifgirdi. 1931 yılında yapılan Dördüncü Dönem seçimlerde Afyonka rahisar Milletvekilliğine seçildi. Bu görevi Beşinci ve Altıncı Dönemlerde de devam etti. 1941 yılında, Milletvekili hüviyeti altında Ankara’da vefat etti; cenazesi Afyonkarahisar’a getirilerek, Asri Mezarlıktaki aile kabristanına defnedildi. TBMM Maliye Komisyonunun raportörlüğünü de yapan Mollaoğlu Cemal Akçin, bir süre madencilik yaptı. Millî Mücadele sırasında da Konya’da bir otel işletmiş olduğu hakkındaki bilgilet arasındadır. Soyadı kanununun çıkmasından sonra alla lâkabı olan "Mol laoğlu" nu soyadı olarak almak istemiş ise de, o dönemde, "molla" kelimesinin ad olarak kullanılması yasak olduğundan, "Akçin soyadını aldı. Evlendikten. on yıl sonra eşinden boşanan Akçin’in çocuğı olmadı.