Cemil Süleyman

Cemil Süleyman

(1886 - 1940): Yazar. İstanbul’da doğdu. Soyadı Alyanakoğlu’dur. Halep İdadîsini bitirdi (1903). Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp hazırlık sınıfına devam etti. İstanbul’a gelerek tıbbiyeyi bitirdi (1911). Balkan Savaşına katıldı. 1912’de Karantina İdaresinde Cidde, Karaman ve Tebük’te çalıştı. Yedi yıl Arabistan’da kaldı (1927-1934). Devlet Deniz Yollarında doktorluk etti (1935-1940).

Fecr-i Âtî topluluğunun önde gelen hikâye ve roman yazarlarındandır. 1908-1912 yılları arasında yayınladığı eserleriyle ün sağladı. Fecr- i Âtî Kütüphanesinin ilk yayınladığı eser Cemil Süleyman’ın Timsâl-i Aşk adlı hikâye kitabıdır. Fecr-i Âtî topluluğu 1912’de dağıldıktan sonra yayın faaliyetlerinden uzak kaldı. 1927’den sonra Güneş dergisinde ve bazı gazetelerde hikâyeler ve gezi yazıları yayınladı.

Cemil Süleyman, hikâye ve romanlarını Halid Ziya’nın ve Mehmed Rauf’un tesirinde yazdı. Aşk konularını işledi. Kadın hissiyatını başarıyla anlattı. Siyah Gözler romanında dul bir kadının psikolojisini başarıyla anlatmıştır.

Hikâyeleri: Timsâl-i Aşk (1909), Ukde (1909). Romanları: İnhizam (Servet-i Fünûn’da tefrika, 1909-1910), Kadın Ruhu (Tanin’de tefrika, 1910), Siyah Gözler (1911).