Dadaloğlu

(XIX. yy.): Âşık. Asıl adı Veli’dir. Âşık Musa adlı bir şairin oğludur. Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. Halk arasında Adana, Kozan, Erzin ve Payas’ta yaşayan Avşar Türkmenlerinden olduğu, Avşar beylerinden Alioğlu Dede Bey, Mıstık Bey ve Kozanoğlu Ahmed beylerin yanında kâtiplik ve imamlık yaptığı, Avşar aşiretlerinin Osmanlı Devletine başkaldırması üzerine Dadaloğlu’nun da içinde bulunduğu aşiretin Sivas dolaylarında oturmaya mecbur edildiği, ömrünün sonlarına doğru Çukurova’ya dönüp bir müddet yaşadığı, sonra dağlara çekilerek öldüğü rivayet edilmektedir.

Dadaloğlu, âşığın mahlâsıdır. Koşma, türkü, semaî, varsağı ve destanlar söyledi. Asıl türküleri ile ünlendi. Şiirlerinde tabiat, aşk, yiğitlik ve kahramanlık temalarını işler. Toroslarda ve Çukurova’da yaşayan aşiretlerin hayatını, Osmanlı Devleti ile yaptıkları mücadeleleri, yenilmeleri, iskâna mecbur edilişlerini ve bunun acılarını anlatır.

Şiirleri üzerine çalışmalar: Taha Toros: Dadaloğlu (1940), M. Zeki Korgunal: Dadaloğlu (1954), Cahit Öztelli: Köroğlu ve Dadaloğlu (1954), Haşim Nezihi Okay: Dadaloğlu-Hayatı ve Deyişleri (1959), Saim Sakaoğlu-Ali Berat Alptekin: Dadaloğlu Bibliyografyası (1986), Saim Sakaoğlu: Dadaloğlu (2. bs., 1993).