Dursun Fakih

Dursun Fakih

(? – 1326?): Âlim, şair. Kaynaklarda Tursun Fakı olarak da geçer. Şeyh Edebali’nin damadıdır. Edebali’den ders gördü. İmamlık yaptı. Karacahisar fethedildiğinde (1289) ilk cumayı kıldırdı ve Osman Gazi adına ilk hutbeyi okudu. Karacahisar kadısı oldu. Edebali ölünce onun yerine geçti ve fetva işlerine baktı.

Osmanlı Beyliğinin kuruluşunda önemli rol oynayan Dursun Fakih aynı zamanda şairdi. Gazavât-ı Rasûllullah’ı Yemen’de Mukaffa Kalesi cengini anlatır. Hz. Ali’nin cenglerini anlattığı Gazavât-ı Bahr-i Umman (Başka nüshası Cumhurnâme olarak kayıtlıdır.) ile Dâstân-ı Muhammed Hanefî başlıklı eserleri yeni tespit edilmiştir. Bu eserler Anadolu sahasında yazılan ilk edebî ürünlerdendir.

Bu üç eseri de İsmet Çetin yayınladı: Tursun Fakih Hayatı Edebî şahsiyeti ve Mesnevîleri (2002).

Yard. Doç. Dr. Şeref Boyraz, ’Dursun Fakih’in ‘Umman Cengi’ Mesnevisinin Yeni Nüshası: Cumhurnâme’, Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, S. 3, Sivas 2003.