Ebed Mahir Yalnız

Ebed Mahir Yalnız

Doğumu: 1908, İstanbul Ölümü: (?)

Konya Öğretmen Okulunu bitirdi (1930). Yüksek öğrenimine Viyana’da başladı, Almanya’da devam etti. Daha sonra DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Askerlikten sonra öğretmenliğe başladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde Almanca öğretmenliği yaptı. İlk şiirlerini yirmi yaşlarında yayımladı. Arif Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay gibi milliyetçi-memleketçi şâirler kuşağına mensuptur. İç dünyasının duyarlıklarını şiirlerine yansıttı. Folklorla da uğraşan şâir, Alman şâirlerin şiirlerini Türkçeye çevirdi.

Şiir: Bu Gece Rüyalarım (1957), Aynalar (1986)

Antoloji :Alman Şiiri Antolojisi (1960)