Elif Naci

10 Ağustos 1898 yılında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. Ortaöğrenimini Vefa Sultanisinde tamamladı, 1914’te Sanayi-i Nefise Mektebi Resim Bölümüne girerek İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu.

Öğrencilik llarında İfham gazetesinde gazeteciliğe başladı. İleri, Son Posta, Son Telgraf, Milliyet, Tan ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. Okulu bitirdikten sonra çeşitli illerde resim öğretmenliği yaptı. 1933’te beş ressam arkadaşıyla birlikte D Grubu’nun kuruluşunda görev aldı. 1937’de Türk İslam Eserleri Müzesi’ne müdür yardımcısı olarak atandı, sa bir süre sonra müze müdürlüğüne getirildi ve bu görevini 1956 yılına kadar sürdürdü.

1940’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin yurt gezileri programına katılarak Samsun’a gitti ardından Topkapı Sarayı Müzesi müdür yardımcılığına atandı. Akademideki öğrenciliği sırasında izlenimci anlayışın etkisinde kaldı ve özellikle ev içi resimleri yaptı. 1933’ten sonra D Grubu içinde soyut anlayışa yöneldi. O yıllarda bir yandan da Ülkü dergisinde Türk sanatında çağdaşlaşma sorununu ele alan yazılar yazdı. Bu döneminde Klee ve Braque gibi çağdaş ustaların yanı sıra Yakut-ı Musta’sımi, Hafız Osman, Yesari Mehmed Esad gibi hat ustalarından da etkilendi, resimlerine, hat sanatının soyut özelliklerinden, Selçuklu halılarının stilize ögelerinden esinlenerek oluşturduğu biçimler egemen oldu.

Uzun süre bu anlayış doğrultusunda resim çalışmalarını sürdürdü, 1970’lerin sonlarında geometrik soyut anlayışa yöneldi.

8 Mayıs 1987 tarihinde, İstanbul’da vefat etti.