Emine Fuat Tugay

Emine Fuat Tugay

1897 yılında İstanbul’da doğdu. Bir tarafı Mısır hanedanına, bir tarafı Türkiye'nin yakın tarihinde önemli sayılan devlet yöneticilerine dayanan bir aileden gelmektedir. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın torunu, Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa ile Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kızı olan Prenses Nimetullah'ın kızıdır. 1897 yılında İstanbul'un Emirgan semtinde bulunan dedesi Hidiv İsmail Paşa’nın evinde doğdu. Gençlik dönemlerini Moda'da bulunan Mermer Konak'ta geçirdi. Özel derslerde ilköğrenimini tamamladı. Küçük yaşlarında yabancı dil öğrenme gayreti gösterdi.

Profesör Albert Mille'den resim üzerine dersler aldı. Güzel sanatlardaki yeteneğinin dikkat çekmesi üzerine İsviçre'ye gitti ve Zürih Güzel Sanatlar Okulunda, 1918’de yüksek öğrenimini tamamladı. Eğitim aldığı başka bir Avrupa ülkesi ise Almanya'ydı. Saltanat döneminde Avrupa'da eğitim alan son Türk kadınlarından biriydi. 15 Eylül 1921 tarihinde Münih'te Ahmed Hulûsi Fuat ile evlendi. Ahmed Hulûsi Bey Deli Fuad Paşa olarak bilinen Türk kahramanın oğluydu ve Kopenhag, İspanya, Çin, Mısır ve Japonya gibi yerlerde elçilik görevinde bulundu. Eşiyle beraber farklı coğrafyaları gezen ve farklı kültürleri tanıdı, çok nadiren resim çizse de İstanbul'daki evi ünlü ressamların eserleriyle doluydu.

Resme olan yeteneğinin dışında hayırseverliğiyle de tanındı; Hayvanları Koruma Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. “Üç Yüz Yıl” (Theree Centures) adlı eserini İngilizce olarak yazdı ve bu eser Oxford Üniversitesi tarafından yayımlandı. Böylece uluslararası olarak tanındı. Eserinde Türk ve Mısır'ın önemli ailelerinin konaklardaki yaşamlarını realist bir tavırla yansıttı. Kitabın ikinci baskısı için Londra'dan bir teklif geldi; bunun için çalıştığı dönemde, 1973 yılında vefat etti. Desen, gravür ve portre gibi çalışmaları, yakın ailesinde, Mısır ve yabancı ülkelerdeki eski diplomat ailelerinde muhafaza edilmektedir.