Ersin Doyran

Ersin Doyran

1982 Yalova doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Yalova’da tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İşletme bölümü derslerini takip ederek bitirdi (2005). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ’Bir Direniş Hareketi olarak HAMAS’ başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı (2007). Hâlen Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora öğrencisi olan Doyran’ın bazı toplantılarda yaptığı sunumlar ve çalışmalar şunlardır: ’İşgal Altındaki Topraklarda Yaşam’ (Irak Konferansı / 2007), ’Duvarların Ardında Kalanlar: Filistin’de Yaşamak/Ölmek’ (Ortadoğu Sempozyumu, Marmara Üniversitesi / 2006), ’Osmanlı Modernleşmesi ve Sekülerleşme’ (Bilim ve Sanat Vakfı / 2006), ’Türk-İran İlişkilerinde Yeni Bir Dönem (mi)?’ (Boğaziçi Üniversitesi-TÜSIAD Dış Politika Forumu / 2004).