Faruk Kadri Timurtaş

Faruk Kadri Timurtaş

(1925 - 4 Temmuz 1983): Yazar, dilci. Kilis’te doğdu. Soyadı önce Demirtaş’tı sonra Timurtaş olarak değiştirmiştir. Avukat Kara Kadri Beyin oğludur. İlk ve orta okulu Kilis’te okudu. İstanbul Kabataş Lisesini (pekiyi dereceyle, 1942), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1946). Bitirdiği bölüme asistan olarak girdi. Doktorasını Eski Türk Edebiyatı sahasında ’Şeyhî’nin Hüsrev ü Şirîn’i üzerine verdi. Çalışma sahası olarak Eski Anadolu Türkçesini seçti. ’Şeyhî ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerine Bir Gramer Denemesi’ teziyle doçentliğe (1959), ’Osmanlıca Gramer’ takdim teziyle profesörlüğe (1967) yükseldi. 25 Ocak 1982’de beyin kanaması ve felç geçirdikten sonra uzun süre hastahanede yattı. İstanbul’da öldü.

Faruk K. Timurtaş, Türk Kültür Ocağı başkanlığı (1948-1949), Türkiye Muallimler Birliği başkanlığı ve Kilis Kültür ve Dayanışma Derneği başkanlığı yaptı. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün kurucu üyeleri arasındadır.

İlmî çalışmalarının yanında sosyal meseleler üzerinde yazmış, dilin arılaştırması adı altında Türk kültürünün kesintiye uğratılmasına ve başkalaştırılmasına karşı büyük mücadele vermiştir.

Yazıları İstanbul, Hisar, Türk Kültürü, Çağrı, Bilgi, Türk Yurdu, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ortadoğu, Tercüman, Son Havadis’te çıktı.

Eserleri: Mehmet Akif ve Cemiyetimiz (1962), Osmanlıca (1962), Dil Davası ve Ziya Gökalp (1966), Şeyhî, Hayatı ve Eserleri (1968), Şeyhî’nin Harnâmesi (1971), Süleyman Çelebi-Mevlid (1970), Yunus Emre Divanı (1972), Yeni Osmanlıca Metinleri (1972), Türkçemiz ve Uydurmacılık (1977), Eski Türkiye Türkçesi (1977), Uydurma Olan ve Olmayan Kelimeler Sözlüğü (1979), Tarih İçinde Edebiyat (1981), Dil Davası (Burhan Bozgeyik’in röportajı, 1981), Diller ve Türkçemiz (1996), Sanat ve Edebiyat Dünyasından (1996), Dil ve Edebiyat İncelemeleri (1996), Makaleler (1996). Son dört kitabı Mustafa Özkan derleyip yayına hazırladı.

Hayatı ve eserleri hakkında: Arslan Tekin, "Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 27 (1983), Mustafa Özkan’ın kitabı: Faruk K. Timurtaş-Hayatı, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler (2000).