Fatin Davud Efendi

Fatin Davud Efendi

(1814 - 1867): Yazar, şair. Drama’da doğdu. Mısır’da amcasının yanında okudu. İstanbul’da Divan-ı Humâyun Kalemi mühimmennüvisi oldu. Ticarethane-i Âmire İ’lamât Odasında çalıştı. İstanbul’da öldü.

Fatin Efendi, asıl Hâtimetü’l-Eş’âr adlı tezkiresiyle tanınır. Tezkire, Sâlim ve Safâyî tezkirelerin zeylidir. 1722’den zamanına kadar 672 şairin hâl tercümesine yer verir. Şinasi tezkirenin yanlışlarını düzelterek yeniden yayınlamak istemiş; ancak, küçük bir kısmını bastırabilmiştir. Şiirlerini de oğlu Divan-ı Fatin adıyla yayınladı (1871).