Fatin Rüştü Zorlu

Fatin Rüştü Zorlu


Fatin Rüştü Zorlu, 1912 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi, Paris Siyasi İlimler Mektebi ve Cenevre Hukuk Fakültesi mezunudur.

1932 yılında Siyaset Dairesi II. Şubesi’nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başladı, 1933 yılında asaleti tasdik olundu ve 1934 yılında askerlik hizmeti nedeniyle ayrıldı.

1935 yılında Siyaset Dairesi Genel Müdürlüğü’nde, 1936 yılında Hukuk Müşavirliği’nde Müşavir Muavini, 1937 yılında Ticaret ve İktisat Dairesi’nde II. Şube Şefi, 1938 yılında Siyaset Dairesi’nde I. Şube Şefi, ve aynı sene Bern Büyükelçiliği’nde (Birleşmiş Milletler İşlerine bakmak üzere) Başkatip, 1939 yılında Paris Büyükelçiliği’nde Başkatip, 1941 yılında Siyaset Planlama Dairesi’nde Müdür, 1942 yılında Kuybişef (Moskova) Büyükelçiliği’nde Başkatip, Ortaelçilik Müsteşarı, 1943 yılında Beyrut Başkonsolosluğu’nda Başkonsolos, 1946 yılında Ticaret ve İktisat Dairesi’nde Umum Müdür, 1949 yılında Ticaret ve İktisat Dairesi’nde Daire Reisi, 1950 yılında Umumi Katiplik İktisadi İşler Muavini, 1951 yılında Devlet Bakanlığı’nda Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı’nda Genel Sekreter, 1952 yılında Kuzey Atlantik Paktı Paris Türkiye Daimi Temsilciliği’nde Büyükelçi Daimi Temsilci olarak atandı.

13 Mayıs 1954 tarihinde Çanakkale Milletvekili seçildi, 25 Kasım 1957 – 27 Mayıs 1960 tarihleri arası Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Fransızca bilen Fatin Rüştü Zorlu, evli ve bir çocuk babasıdır.