Fazıl Hüsnü Dağlarca

Fazıl Hüsnü Dağlarca

1914 yılında İstanbul’da doğdu. Yarbay Hasan Hüsnü Beyin oğludur. İlk ve, orta öğrenimini, Konya, Kayseri, Adana, Kozan, Tarsus’ta tamamladı. Kuleli Askerî Lisesini (1933) ve Harp Okulunu bitirdi (1935). Orduda 15 yılını doldurunca önyüzbaşı iken kendi isteği ile askerlikten ayrıldı. Bir yıl Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde çalıştı. 1952’de Çalışma Bakanlığı iş müfettişi olarak İstanbul’da geldi. 1959’da emekliye ayrıldı. İstanbul Aksaray’da Kitap Kitapevi’ni açtı. Türkçe adlı aylık bir dergiyi 43 sayı çıkardı (1960-1964).

Henüz 13 yaşındayken Yeni Adana gazetesinin öğrenciler arasında açtığı yarışmada hikâye dalında birinci oldu. İlk şiiri 1933’te İstanbul dergisinde çıktı. Daha sonra Varlık, Yücel, İnkılâpçı Gençlik, Türk Dili, Yeditepe, Yenilik, Kültür Haftası, Çağrı, Devrim, Vatan, Ataç, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Yön gibi dergilerde şiirleri yayınlandı.

Dağlarca, düşünce, destan, sosyal olaylar ve çocuk temalarını yalın bir dille işlemiş, biçime ve sembollere önem vermiştir. Onun için şiir yazmanın yeri ve zamanı yoktur. Serbest veznin kolaycılığı ile istediğinde ve istendiğinde hemen bir şiir çıkarmıştır.

Eserleri: Havaya Çizilen Dünya (1935), Çocuk ve Allah (1940), Daha (1943), Çakırın Destanı (1945), Taş Devri (1945), Üç Şehitler Destanı (1949), Toprak Ana (1950), İstiklâl Savaşı-Samsun’dan Ankara’ya (1951), İstiklâl Savaşı-İnönüler (1951), Sivaslı Karınca (1951), İstanbul-Fetih Destanı (1953), Anıtkabir (1953), Âsû (1955), Delice Böcek (1957), Batı Acısı (1958), Mevlâna’da Olmak-Gezi (1958), Hoo’lar (1960), Özgürlük Alanı (1960), Cezayir Türküsü (Fransızca, İngilizce ve Arapça tercümeleri ile birlikte, 1961), Aylam (1962), Türk Olmak (1963), Yedi Memetler (1964), Çanakkale Destanı (1965), Dışardan Gazel (1965), Kazmalama (1965), Yeryağ (1965), Vietnam Savaşımız (İngilizcesi ile, 1966), Kubilay Destanı (1968), Haydi (1968), 19 Mayıs Destanı (1969), Vietnam Körü (1970), Hiroşima (Fransızca, İngilizce tercümeleri ile, 1970), Malazgirt Ululaması (1971), Kınalı Kuzu Ağıdı (1972), Gazi Mustafa Kemal Atatürk (1973), Horoz (1977), Hollandalı Dörtlükler (1977), Nötron Bombası (1981), Yunus Emre’de Olmak (1981), Çıplak (1981), İlk Yapıtla 50 Yıl Sonrakiler (1985), Uzaklara Giyinmek (1990), Dildeki Bilgisayar (1992), Gazi Mustafa Kemal/Eyplemler, 10 Kasımlarda (1998), O’1923/Tapınağa Asılmış Gövdeler (1998), Seviştilerken (Kaçaklar/Çiçek Seli/Yokedilen Çokuluslu Olmak) (1999), İmin Yürüyüşü/Biçimlerle Soyunmak (1999), Ötekinden Olmak (Oralarda/İkisi) (2000), Dün Geceleki/En Sevmek (Şeyh Galib’e Çiçekler) (2000). Sohbetleri: Yapıtlarımla Konuşmalar 1(1999), Yapıtlarımla Konuşmalar 2(2000).

20 civarında çocuk şiiri kitabı yayınlamıştır. 15 Ekim 2008 Tarihinde vefat etti.