Fehmi Hilmi Cumalıoğlu

Fehmi Hilmi Cumalıoğlu

(1912 - 25 Temmuz 1996): Şair, yazar. Tekirdağ’da doğdu. Tıp fakültesini bitirdi. Orduda görev aldı. Albay rütbesiyle emekli oldu. Millet Partisi’nde siyasete atıldı. 1973’te Millî Selamet Partisi’nden TBMM’ye girdi. Bu partinin genel başkan yardımcısı oldu. Çalışma Bakanlığı yaptı. Ankara’da öldü.

Şiirleri ve fikrî yazıları Orkun, Ötüken gibi dergilerde çıktı. İncelemeler ve biyografiler yayınladı.

Şiirleri: Örülmemiş Duygular (1934), Gölde Sabah (1934), Senin İçin (1936), Çığlık (1959). Diğer Eserleri: Vazife ve Feragat (1937), Ondört Marttan İlhamlar (1938), Mehmet Âkif’in Hayatı ve Tefekkür Cephesi (1959; yeni yayını: Mehmed Âkif’in Hayatı ve İstiklâl Marşı, 1962), Komünizm ve İslâm (1963), İman: Milletlerin Kaderini Çizen Hakk’a ve Bâtıla Dayalı İnanışlar (1968).