Ferhat Abbas

Ferhat Abbas

Cezayirli siyaset adamı (Tahir 1899- Cezayir 1985). Eczacılık öğrenimi gören Ferhat Abbas, bağımsızlık savaşına katılıp, Cezayir Halk Birliği’ni kurdu (1938) ve Cezayir Ulusu Beyannamesi’ni yayınladı (1943). İkinci Kurucu Meclis ve Cezayir Meclisi üyeliği (1948) yapıp, ayaklanmalar patlak verince Mısır’a kaçarak, Kahire’deki "Cezayir Cumhuriyeti Geçici Hükümeti"nin başkanı oldu (1958). Milletvekilliğine ve meclis başkanlığına (1961) getirilip, Bin Bella’nın radikal görüşlerini beğenmediğinden istifa etti (Ağustos 1963). Tutuklandıysa (18 Ağustos 1964) da, kısa süre sonra serbest bırakıldı (1965).