Fuat Bayramoğlu

Fuat Bayramoğlu

Doğumu: 1912, Ankara Ölümü: 1996

Ailesi Hacı Bayram soyundandır. Ankara Erkek Lisesi (1931) ve Mülkiye Mektebini (1935) bitirdi. Liege Üniversitesi Siyasal Bilgiler Okulunda master yaptı (1939). Yurda dönüşünde Dışişleri Bakanlığında görev aldı. Basın Yayın Genel Müdürlüğü Etüt Heyeti üyeliğine tayin edildi (1943). Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne getirildi (1945). Daha sonra Dışişlerinde konsolos, ortaelçi ve büyükelçi sıfatıyla Bakanlık Genel Sekreterliği yaptı (1963). Brüksel (1964), Roma (1966), Moskova (1969) büyükelçiliklerinden sonra Dışişleri Yüksek Müşaviri (1971) ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri oldu (1972). Bayramoğlu rubaî tarzında yazdığı şiirleriyle tanındı.

Eserleri: Rubaiyyat (H, Goads Hakhai’den çeviri, Tahran 1967), Rubailer (Farsçaya tercümeleri ile, 1974), Türk Cam Sanatı ve Beykoz İşleri (1974), Fuat Bayramoğlu’nun Rubaileri (1976), Hacı Bayram Veli (1981). Hatıraları: Gönülden Gönüle (1994).