Hacı Bulak Agâh

Hacı Bulak Agâh

Türk şairi (Semerkand 1630-Diyarbakır 1728). Buhara’da edebiyat öğrenimi gören Hacı Bulak Agâh, Tebriz, Bağdat, Konya, Kudüs, Mekke, Medine ve Mısır’ı dolaştıktan sonra, Diyarbakır’a yerleşmiştir. Farsça ve Türkçe şiirlerinin yanı sıra, hattatlığı, minyatürcülüğü ve tezhipçiliğiyle de tanınır.