Hamza Erkan

Hamza Erkan VI. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Hamza Erkan, Kafkas Türkleri’nden ünlü Şeyh Şamilin soyundan olup, Osmanlı İmparatorluğu paşalarından Osman Paşa’nın oğludur 1879 yılında İstanbul’da doğmuş. Cenevre ve Paris Üni¬versitelerinde İktisat ve Bankacılık öğrenimi görmüştür. Milletve killiğine seçilmeden önceki son görevi Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğüdür. Afyonkarahisar’la ilgisi, bir süre, Afyonkarahisar İş Bankası Müdürlüğü yapmış olmasıdır. Bu görevinden sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı Uyuşturucu Maddeler Genel Müdürü olarak da devlete hizmet etmiştir. Hamza Erkan, Afyonkarahisar’a yaptığı hizmetlerden dolaû Belediye Meclisi kararı ile, Afyonkarahisar’ın Fahri Hemşehrisi payesi ile ödüllendirilmiştir. Bu payedir ki, O’nu, TBMM’ne Afyonkarahisar Milletvekili olarak göndermiştir. Hamza ERKAN, X. Dönem TBMM’nde Kocaeli ve XI. Dönemde de Sakarya Milletvekilliği yapmıştır. Fransızca bilen ERKAN, üç çocuk babasıdır.