Hasan Akkuş

Hasan Akkuş

1921 yılında Şuhut İlçesi’nin Balçıkhisar Köyünde dünyaya geldi. Bu şirin köy ile ilgili olarak, Hasan Akkuş şöyle demektedir: "Doğduğum köy türküleri ile ünlü Kumalar Yaylasının eteğindeki bir vadidedir. Ekilir toprakları az, dağlan bol bir köydür. Bu yaylaya bir zamanlar bizim köy ve komşu köylerden başka Ege ve Çukurova Yörükleri de gelir, develeri ve karakeçi sürüleriyle dağların doruklarındaki düzlüklere konarlardı. İnce Mehmet ile Buhurcular’ın silahlı çatışmalarını öyküleyen türküler duyulurdu. On üç yaşımı köyümüzdeki her çocuk gibi bu yaylalarda ve vadimizde çiftçilik ve çobanlıkla geçirdim". İlk öğrenimini Balçıkhisar ve Şuhut’ta tamamladı. Mezun olduğu Afyon Lisesi’nde, Süleyman Demire!, Şâir Ahmet Arif, Faruk Menderesti, Mehmet Aydın, Kenan Harun ve Vali Hüzet Erman gibi ünlülerle birlikte okudu. 1943 yılında kay dolduğu İstanbul Hukuk Fakültesindeki öğrencilik yılları, kişiliğinin oluşmasa sağladı. O yıllarda siyasete başladı. İstanbul’daki Afyonlu öğrencileri örgütledi; kurulan derneğin başkanlığını yaptı. Yine o yıllardan bu yana C.H.P’nin üyesidir. 1940’lı yıllar, Türkiye’de demokrasinin ve Türkiye Cumhuriyetinin yeniden yapılandığı yıllardır. İktidarı elden bırakmayı içine sindiremeyen bazı güçler; bir yandan Turancılıkla suçladıkları gençleri, öte yandan "Komünistlikle suçladıkları vatanseverleri izliyor, fişliyor ve tutukluyorlardıl... Fişlenenler arasında Hasan Akkuş da vardı. Hatta daha sonraki aşamada, Urfalı Hasan Akkuş’la karıştırılan Afyonlu Hasat Akkuş,"... bölücülük ve hatta kürtçülükle" suçlanıyor, neredeyse vatan haini ilân ediliyordu! Fakat bu büyük yanlışlık kısa zamanda anlaşılmış ve gerçek ortaya çıkmıştı... Hasan Akkuş, avukatlık görevine Şuhut’ta başladı. Bunun yanı sıra Şuhut’ta yeni açılan ortaokulda yabancı dil dersleri verdi. Öğretmenlik yaparak kazandığı parayı da Okul Aile birliği’ne bağışladı. Köylünün kalkınması için gerekli olan demokratik kuruluşların, özellikle kooperatiflerin kurulmasında öncülük yaptı. Şuhut’taki yedi yıllık hizmetlerden sonra Afyonkarahisar Merkezi’ne taşındı. C.H.P. İl Kongresinde Yönetim Kurulu Üyeliğine ve il sekreterliğine seçildi. Daha sonra hem Partisinin İl Başkanlığı görevini, hem de Baro Başkanlığını üstlendi. 1977 yılında yapılan Genel Seçimlere, C.H.P. listesinin başında giren Hasan Akkuş, Afyonkarahisar Milletvekili olarak T.B.M.M.’ne girdi ve 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesine kadar bu kutsal görevi sürdürdü. Milletvekilliği sırasında Adalet Komisyonunda da görev yapan Akkuş zaman zaman C.H.P.’sinin görüşlerini, Meclis kürsüsünden aksettirdi. Afyonkarahisar’ın çeşitli sorunlarının çözülmesini sağlamak için, ilgili Bakanlar nezdinde girişimlerde bulundu, soru önergeleri verdi. Hasan Akkuş şimdi Ankara’da hayatını sürdürmekte, ama gönlüyle ve yüreğiyle de hala Afyonkarahisar’da yaşamaktadır.