Haydar Efendi

Haydar Efendi


Haydar Efendi İstanbul’da doğdu. Mekteb-i Maarif-i Adliye’de Arapça ve Farsça eğitim aldı. Tercüme Odası’nda Fransızca, umumi tarih ve aritmetik okudu.

1844 yılında Divan-ı Hümayun Kalemi’ne girdi ve Mühimme Odası ile Tercüme Odası’nda görev yaptı. 1851 yılında Serkatiplik göreviyle Romanya’ya tayin oldu. Daha sonra Tahran Sefareti’ne müsteşar oldu.

Paris, Petersburg ve Viyana Sefareti’nde görev yaptı. 15 Eylül 1870 ile 15 Eylül 1871 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) oldu. Bu vazifeden sonra Ankara Valiliği, çeşitli sefaret görevleri, Tanzimat Meclis Azalığı, Hariciye Müsteşarlığı yaptı.

Haydar Efendi, 1885 yılında vefat etti.