H. Bahadır Türk

H. Bahadır Türk

1979’da Adana’da doğdu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra ODTU Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalında ’Pierre Bourdieu’nun İdeoloji ve Söylem Tartışmalarına Katkısı’ başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını 2007’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi anabilim dalında tamamladı. Birikim, Toplum ve Bilim gibi dergiler başta olmak üzere çeşitli dergi ve derlemelerde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir.