H. Fethi Gözler

H. Fethi Gözler

(1919 - 1 Aralık 1996): Yazar. İzmir’de doğdu. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu. Balıkesir Öğretmen Okulunu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü bitirdi (1946). Değişik yerlerde Türkçe-edebiyat öğretmenliği yaptı. 1974’te emekliye ayrıldı. Ankara’da öldü.

Türk edebiyatı üzerine araştırmalar yaptı, yardımcı ders kitapları hazırladı.

Eserleri: Ortaokullar İçin Türkçemiz, Namık Kemal Ruhu, Avrupa’da ve Bizde Edebiyat Akımları (3 cilt), Ömer Seyfettin, Örnekli ve Uygulamalı Hece Vezni ve Hecenin Beş Şairi, Atatürk İnkılâpları, Vatan ve Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, Açıklamalı Kahramanlık Hikâyeleri Antolojisi, Yunus’tan Bugüne Türk Şiiri, Örnekleriyle Temel Kompozisyon Bilgileri, Türkçe Deyimler, Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Örnekleriyle Türkçe ve Edebiyat Bilgileri Kaynak Kitabı, Halk Edebiyatında Milliyet Unsurları, Örnekleriyle Türkçemizin Açıklamalı Büyük Deyimler Sözlüğü, Türk Atasözleri Üzerine Bir Araştırma, Ziya Paşa’nın Terci-i Bend’i ile Terkib-i Bend’i Üzerine Düşünceler, Millî Hikâyeler Antolojisi, Edebiyatımızdaki Dinî, Tasavvufî ve Hikmetli Manzum Sözlerden Bir Demet.