Hüseyin Hüsnü Çakır

Hüseyin Hüsnü Çakır


Hüseyin Hüsnü Çakır, 1892 yılında Hopa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da yaptı. Temmuz 1913’te Mülkiye’yi bitirdi. Aynı yıl Maliye Nezareti Varidat Umum Müdürlüğü 4. Sınıf Katipliği ile memurluğa başladı.

1915 yılında Divan-ı Muhasebat Murakıp Muavinliği, 1918 yılında Trabzon Mektubî Kalemi İkinci Mümeyyizliği görevinde bulundu. 1919-1923 yıllarında Tirebolu, Giresun, Yusufeli, Bayburt İlçe Kaymakamlıkları yaptı. Oltu ve Ardahan Mutasarrıf Vekilliği, Mülkiye Müfettişliği görevini üstlendi. Gaziantep ve Ordu’da Valilik yaptı. 1926 yılında Şeker İnhisarı Teftiş Heyeti Reisi olarak göreve başladı 1930 yılında Müdür Muavinliği ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Tütün İnhisarında Maliye Baş Murakıplığı yaptı. 1932 yılında İnhisarlar Genel Müdürlüğü’ne yükseltildi. Bu görevdeyken V. Dönemde İzmir’den milletvekili seçildi.

VI, VII ve VIII. Dönemlerde de İzmir Milletvekili seçildi. 28 Aralık 1938’de II. Bayar Hükümeti’nde İktisat Bakanlığı’na getirildi. 31 Temmuz 1941 tarihine kadar I. ve II. Saydam Hükümetleri’nde de aynı görevini korudu. 10 Haziran 1948’de II. Saka Hükümeti’nde Milli Savunma Bakanlığı görevine getirildi. Günaltay Hükümeti’nde de aynı görevini korudu.

Hüseyin Hüsnü Çakır, 10 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul’da vefat etti.