Hüseyin Rauf Bey (Orbay)

Hüseyin Rauf Bey (Orbay)


Hüseyin Rauf Bey, 1881 yılında İstanbul’da doğdu. Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu.

I. Dönem Sivas, II. Dönem İstanbul, VI. Dönem Kastamonu Milletvekilidir (Londra Sefiri olması nedeni ile 16 Mart 1942 tarihinde istifa etmiştir). TBMM Başkanvekilliği, Nafıa Vekilliği, İcra Vekilleri Heyeti Reisliği yaptı.

İngilizce ve Fransızca bilen Hüseyin Rauf Bey bekârdır. 1967 yılında vefat etti.