İbrahim Şefik Bicioğlu

İbrahim Şefik Bicioğlu

İbrahim Şefik Bicioğlu 1892 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Arif Efendi ile Şevkiye Hanımın oğludur. İlk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamladı. 1912 yılında Mülkiye’den pekiyi derece ile mezun olduktan sonra Edirne Maiyyet Memurluğuna atandı. İki yıl sonra yine Edirne’de Bölge İskân Müfettişi oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Kafkas ve Filistin Cephelerinde, Yedek Subay olarak askerlik hizmetini yaptı. Terhisini müteakip, önce Kırklareli, sonra da Edirne İskân ve Muhacirin Memurluklarında bulundu. 1920 yılında Kavaklı Kaymakamlığına tayin edildi. Oradan İskân Müdürü olarak Samsun’a gönderildi. 1927yılında Lüleburgaz Kaymakamlığına, 1929 yılında da Mülkiye Müfettişliğine getirildi. 1936 yılında Bingöl Valiliğine atanan Bicioğlu, daha sonra sırasıyla Elazığ ve Gaziantep Valilikleri yaptı. 1940’da içişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına tayin edildi. Bir yıl sonra. 31 Temmuz 1941 Tarihinde Afyonkarahisar Valisi oldu. 18 Kasım 1946’da Bilecik Valiliği’ne, 1947’de İçel Valiliği’ne atanan Bicioğlu, 1949 yılında emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra İstanbul’da yerleşti. 7 Mart 1968 tarihinde vefat etti. Evli ve üç çücuk babasıydı. Fransızcayı iyi konuşurdu. I.Dünyü Savaşındaki yararlı hizmetlerinden dolayı "Harb Liyakat Madalyası" ile taltif edilmişti. Ayrıca Kiğı Belediyesi ,kendisine "Fahri Hemşehrilik" vermişti.