İzzet Ulvi bey ( Akyurt )

İzzet Ulvi bey ( Akyurt )

İzzet Ulvi bey ( Akyurt ) 1880 yılında Eskişehir’de doğdu. Tüccardan Hacıhasanoğlu İsa Eferidi’nin oğludur. Özel eğitim görmüştür. 1902 yılında hürriyet hareketlerine katıldığı için, üç yıl hapse ve üç yıl da sürgüne mahkûm edilmiştir. 1908 ihtilâl inde serbest kalan İzzet Ulvi, çeşitli gazete ve dergilerde yazı ve şiirler yayımlamaya başlamış ve giderek, bu alandaki ünü yaygınlaşmıştır. Bu arada, Atatürk’ün başlattığı, Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması hareketine fiilen katılmıştır. İzzet Ulvi Bey, Milli Mücadele günlerinde, özellikle Afyonkarahisar cephesinde, sivil olarak büyük yararlar sağlamıştır. Afyonkarahisar’da örgütlenen, direniş hareketinin içerisinde yer almış, o günlerde Mustafa Kemal’in dikkatini çekmiştir. Devlet kademelerinde kaymakamlık, mektupçuluk, Mekke Emaneti, divan katipliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştur. İkinci dönem TBMM’ne Afyonkarahisar Mebusu olarak girmiş ve tam dört dönem temsil ettiği bu İl’e önemli hizmetlerde bulunmuştur. İzzet Ulvi, gerek Afyonkarahisar’da yayımlanan mahalli gazetelerde, gerekse dönemin en önemli gazetesi olan Hakimiyeti Milliye (sonradan Ulus) gazetesinde başyazar olarak önemli makalelere imza atmıştır. Türk Ocakları, Muallimler Birliği Umumi Kâtiplikleri ile Türk Dil Kurumu’nun Yayın Kurulu Başkanlığı da yapan İzzet Ulvi Bey’in "Türk Vezni" adıyla yayımlanan ders kitabı, iki kez basılmıştır. Eski valilerden, emekli Sayıştay Üyesi Gültekin Aykurt, İzzet Ulvi Bey’in oğludur. Aynı zamanda şair olan İzzet Ulvi Aykurt’un bir şiirini sunuyoruz: HALKIN SESİ Türküm ben korkmam ölümden Dünyaya düzen veren ben, Denizdim her yere taştım Dağ, dere, ülkeler aştım. • •• Işığı ben aldım Ay’dan Ok gibi fırladım yaydan, Her kanda benim izim var Yeryüzü Büyük Türk’e dar. • •• Türk Güneş, başına buyruk.. Edemez kölelik, kulluk Taparım Yüce Millete Can verip Cumhuriyete. • •• Attilâ, Mete, Oğuzlar Şimdi de kanımda yaşar Gazidir Ulu Başbuğum Tük üstün, yükselmek tuğum!