Kazım Fikri Özalp

Kazım Fikri Özalp


Kazım Fikri Özalp, 1882 yılında Köprülü’de doğdu. 6 Aralık 1902’de Harp Okulu’ndan Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olarak kurmay sınıfına ayrıldı. 6 Aralık 1903’te Üsteğmenliğe yükseldi. 5 Kasım 1905’te Mümtaz Yüzbaşı olarak Harp Akademisi’nden mezun oldu.

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Serez Redif Fırkası Kurmay Başkanlığı’na getirildi. 9 Ağustos 1910’da Menlik İlçesi Kaymakamlığı’na atandı. 28 Mart 1911’de Kıdemli Yüzbaşılığa yükseltilerek Selanik Jandarma Alayı Takip Taburu Komutanı oldu.

29 Eylül 1912’de atandığı Vardar Ordusu 5. Kolordu Kurmayında görevli olarak Balkan Savaşı’na katıldı. 25 Haziran 1913’te Çatalca Ordusu Sol Cenah Komutanlığı Kurmayında görev aldı. 9 Kasım 1913’te 1. Kolordu Kurmayına atanarak İstanbul Merkez Komutan Yardımcılığı yaptı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Van Jandarma Alay Komutanı, Seyyar Jandarma Tümen Komutanı, 37. Kafkas Tümen Komutanı ve 60. Tümen Komutanı olarak Doğu, İran, Azerbaycan ve Kafkasya Cepheleri’nde Ruslar ve Gürcülere karşı savaştı, Batum’u işgal etti. 1915 yılında Yarbay ve 1917 yılında Albaylığa yükseltildi.

31 Aralık 1918’de Şarköy’deki 60. Tümen Komutanlığı’na atandı. 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi üzerine, Balıkesir’e geçerek oluşturulmakta olan direniş örgütleriyle işbirliği yaptı. 2 Ağustos 1919’da Bandırma’daki 61’inci Tümen Komutanlığı’nı üstlendi. Heyeti Temsiliye kararıyla Kuzey Cephesi Komutanlığı’na tayin edildi.

TBMM’nin I. Dönemi (23.04.1920 - 16.04.1923) için yapılan seçimlerde Karesi (Balıkesir) Milletvekili seçildi. 31 Mart 1921’de Meclis kararıyla izinli sayılarak Kocaeli Bölge Komutanlığı’na tayin edildi. Daha sonra Batı Cephesi’nde Kolordu Komutanı olarak Sakarya Muharebesine katıldı ve 13 Eylül 1921’de Tümgeneralliğe yükseltildi. 1921 sonunda Kolordu Komutanlığı’nı bırakarak Meclise döndü. 10 Ocak 1922’de Milli Müdafaa Vekilliği’ne seçildi. 25 Eylül 1922’de Korgeneralliğe yükseltildi.

II. Dönemde (11.08.1923 - 26.06.1927) tekrar Karesi’den (Balıkesir) milletvekili oldu. 30 Ekim1923’te kurulan İsmet Paşa Kabinesi’nde Milli Müdafaa Vekili oldu. 26 Kasım 1924’te TBMM Başkanlığı’na seçildi. 30 Ağustos 1926’da Orgeneral oldu. 6 Temmuz 1927’de kendi isteği ile ordudan emekliye ayrıldı. 1927 ve 1931 seçimlerinde tekrar Balıkesir Milletvekili seçildi. Meclis Başkanlığı görevini 1 Mart 1935’e kadar korudu. V. Dönemde yeniden Balıkesir Milletvekili seçilerek, VII. İnönü Hükümeti’nde bir kez daha Milli Savunma Bakanı oldu. I. ve II Bayar Hükümetleri’nde de bakanlığını korudu. VI, VII, ve VIII. dönemlerde Balıkesir, 1950 seçimlerinde Van’dan milletvekili seçildi.1954 yılında politikadan çekilerek İstanbul’a yerleşti.

Kazım Fikri Özalp, 6 Haziran 1968 tarihinde vefat etti.