Kölemen Abdullah Paşa

Kölemen Abdullah Paşa

Türk subayı (Trabzon 1846-İzmir 1937). Abdülmuttalip ayaklanmasını bastırıp, bilgi toplamak için Mısır’a gönderilerek amelelik ve paralı askerlik yaptı. Gizli hizmeti bitince İstanbul’da Van der Goltz’un önce tercümanlığına, daha sonra da yardımcılığına atandı. Viyana ataşeliğinde bulunup, Anadolu’da Ermeni isyanını, Musul valiliğine getirilince de Puşter aşireti ayaklanmasını bastırdı. İkinci Lahey konferansında askerî delegelik yapıp, müşirliğe (1904) yükseltildi. Dersim sorununu çözümlemeye çalıştı. Birinci redif müfettişliğine atanınca (1911) istifa ettiyse de, bir süre sonra Karadağ ile savaşacak ordunun komutanlığına ve Trakya’daki Şark ordusu komutanlığına getirildi (1912). Bulgarlarla savaşıp, malzeme eksikliğinden Çatalca’ya çekildi ve emekliye ayırıldı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kısa bir süre Harbiye nazırlığı yaptı.