Marie Laurencin

Marie Laurencin

31 Ekim 1883’te Paris’te doğdu. Ailesinin desteğiyle Humbart Akademisine başladı. George Braque'la arkadaş oldu. Montmartre'daki kübistlerin arasında yetişmesine karşın, bu akımın ilkelerini benimsemedi. Konularına yaklaşımının, renkçiliğinin ve tekniğinin kadınsı havasından ötürü "La Fauvette" (çalı bülbülü) takma adıyla anıldı.

Şair Guillaume Apollianaire'in yakın arkadaşlarının çeşitli portrelerini yaptı. Yapıtlarını ilk satın alanlar arasında Gertrude Stein da vardı. "Topluluk" adlı resminde Apollinaire'le kendisini, Gertrude Stein, Pablo Picasso ve başka arkadaşlarını betimledi. Laurencin Rus Balesi ve Comédie Française için sahne tasarımları yaptı.

Guillaume Apollinaire, Marie Laurenccin'in çalışmalarını destekledi ve onu kübist ressamlarla tanıştırdı. I. Dünya Savaşından önce ve sonra New York'taki öncü sanatçı çevreyle kurduğu toplumsal ilişkiler, sanatsal bağlantıları daha da ilerletti.

Lycée Lamartine akademisinde Laurencin Apollinare ile uzun ve fırtınalı bir aşk yaşadı. Bu durum onu Picasso’nun Monmartre'daki eski bir çamaşırhaneden bozma stüdyosunda toplanan sanatçıların arasına katılmaya kadar götürdü. 1908'de yaptığı "Sanatçılar Grubu" adlı tabloda Apollinaire, Picasso, kendisi ve Picasso'nun arkadaşı Fernande Olivier yer al. Olivier ile kendisinin orada bulunuşu, sanattan çok dostluğu çağrıştırmaktadır.

Apollinaire 1913'te yayınladığı “Les Peintres Cubistes: Méditations Esthétiques” başlıklı incelemesinde Laurencin'i "bilimsel kübist" olarak nitelese de Laurencin'in çalışmalarının kübizmin kavramsal ve biçimsel taraflarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Henri Rousseau, Laurencin'i konu alan "Ozanı Esinleyen Müz" tablosunda, Laurencin'i bir doğa tanrıçası gibi gösterdi. Yapıtlarında dekoratif ve düşsel olana yer verdi ve kübizmden kendini sıyırmaya çalıştı.

8 Haziran 1956 tarihinde, Paris’te vefat etti; Pére Lachaise Mezarlığı’na defnedildi.