Mehmet Arpacıoğlu

Mehmet Arpacıoğlu

Mehmet Arpacıoğlu 1916 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra, iki yıl da Üniversite’de okudu. O dönemdeki Belediye Başkanları, bugünkü sistemde olduğu gibi, halk tarafından değil de, Belediye Meclisi üyeleri taralından seçiliyordu. Bu nedenle Meclis Üyeleri, dilediği zaman, Belediye Başkanını düşürebilir ve yerine, yine Meclis içerisinden bir başkasını Başkanlığa getirebilirlerdi. Nitekim, Hüseyin Tiryakioğlu, üçüncü kez Belediye Başkanlığına seçildiği zaman, hepsi de birbirinden güçlü Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte çalışmak zorunda idi. Hüseyin Haşim Tiryakioğlu, 1950 yılında Belediye Başkanı olduktan sonra, Mecliste kendisine muhalefet eden üyelerin sayıları çoğunluktaydı. Bu nedenle Tiryakioğlu, 1951 yılında istila ederek görevden ayrıldı. O’nun ayrılması, meclis üyelerini de iki. gruba ayırmıştı. Bir kısım üyeler Tiryakioğlu’nun tekrar Başkanlığa getirilmesinin yararlı olacağı tezini savunurlarken, öteki, grup, yeni bir başkan seçilmesini öneriyordu. Sonunda ikinci tezi savunanlar kazandı ve Başkanlığa Mehmet Arpacıoğlu getirildi. Sevilen ve sayılan bir kişi olan Mehmet Arpacıoğlu’nun Belediye Başkanlığı da iki yıla yakın sürdü ve 1951-1952 yıllarını kapsadı. Hastalığından dolayı 1952 yılında istifa ettikten kısa bit, süre sonra da vefat etti. Vefatına kadar Belediye Meclisi, bir Başkan seçememiş olduğundan, Başkanlık sıfatı daha üzerin deyken vefat etmişti. O arada kendisine Asım İzmirli vekalet etti.