Mehmet Ragıp Karcı

Mehmet Ragıp Karcı

14 Haziran 1945 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğdu. Erzincan Askerî Lisesini bir süre okuduktan sonra Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesine geçti ve burayı bitirdi. A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Farsça Kürsüsünde yüksek öğrenimini tamamladı. Değişik memurluklarda bulundu; TRT’de çalıştı. 1997’de emekli oldu.

Davut Sulari, İsmail Daimi, Terzi Fehmi gibi saz ustalardan saz çalmayı ve türkü öğrendi. 1966 yılında Türkiye çapında düzenlenen bir saz çalma yarışında Orhan Gencebay, Cinuçen Tanrıkorur ve Arif Sağ’ın ardından derece aldı. Sünni olmasına rağmen kameramanlık yaptığı dönemde “Alevi Dedesi” olarak tanındı.

İlk şiiri Türk Yurdu dergisinde çıktı. Edebiyat, Gelişme, Mavera ve Yönelişler, Hece gibi dergilerdi şiirleri, çevirileri ve denemeleri yayınlandı. TRT’de programlar hazırladı.

 2016 yılında bütün şiirlerini topladığı “Tut Elimden Düşmeyelim” adlı kitabıyla şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliğinden ödül aldı. 26 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da vefat etti.

Kitapları: Yeni Bir Sevda Süleymanı (1981), Bir Başkasının Kitabı (1996), Yakarış Temrinleri (1999), Talan (1999), Tut Elimden Düşmeyelim (2016).