Mehmet Şerif Atalay

Mehmet Şerif Atalay

1924 yılında Midyat’ta doğdu. 1947 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Hukuk Fakültesi fark sınavlarını verdi. Aynı yıl başladığı Ankara Ma­iyet Memurluğunu takiben sırası ile Palu, Gercüş, Reşa­diye ve Kâhta Kaymakamlığı ile İçişleri Bakanlığı ve Ta­pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde daire başkanlı­ğı görevlerinde bulundu. 1965 yılında Danıştay Kanunsözcüsü iken 10 Mayıs 1972 yı­lında Danıştay Üyeliğine, 1 Ekim 1986 tarihinde Cumhur­başkanınca, Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine se­çildi. 1 Temmuz 1989’de emekliye ayrıldı ve 1 Nisan 2001 tarihinde vefat etti.