M. Ertuğrul Düzdağ

M. Ertuğrul Düzdağ

(1941- ): Yazar, araştırmacı. Bursa’da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1965). Bir süre öğretmenlik yaptı. Yeni İstiklâl, Sebil, Zaman, Yeni Hafta gibi gazete ve dergilerde yazdı. Sebil dergisinin yayın müdürlüğünü yürüttü. İncelemeleri, Osmanlıcadan Latin harflerine yaptığı çeviriler yayınlandı. Mehmet Âkif’in külliyatını yayına hazırladı. MED yayınlarını kurdu. İncelemeleri: Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında XVI. Asır Türk Hayatı (1972), Türkiye’de İslâm ve Irkçılık Meselesi (1976), Türkiye’de Masonluk Meselesi (1977), Türkiye’de Dönmelik Meselesi (1977), Dünden Yarına, Yakın Tarihimizde Gizli Çehreler (1991), Mehmet Akif-Mısır Hayatı ve Kur’an Meali (2005). Yayına hazırlama: Ömer’in Çocukluğu (Muallim Naci’den, 1969), Mansur Bey- Turfanda mı Turfa mı (Mizancı Mehmed Murad’dan, 1967), Buhranlarımız (Said Halim Paşa’dan, 1973), Barbaros Hayreddin Paşa’nın Hatıraları (2 cilt, Seyyid Muradî’den, 1973), Zağra Müftüsü’nün Hatıraları (Hüseyin Raci Efendi’den, 1973), Başımıza Gelenler (Mehmed Ârif Bey’den, 1976). Derviş Vahdetî’nn çıkardığı Volkan gazetesini yeni harflerle aynen yayınladı.