Mete Tan

Dr: Mete Tan 1929 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. IX. dönem Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Avni Tan’ın oğludur İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra girdiği Ankara Tıp Fakültesi’nden 1953’de mezun oldu. 1956 Kulak-Boğaz-Burun Mütehassısı olarak ihtisasını tamamladı. Vatanî görevini, Yedek Subay Hekim olarak, Ankara’daki Asli Numune Hastanesi’nde yaptı. Terhisini müteakip, meslekî görgü ve bilgisini arttırmak üzere Almanya’ya gitti. 1960’da yurda dönünce T.C.D.D. Eskişehir Hastanesi’nin KBB Kliniğinin şefliği tayin olundu ve bu görevi 12 yıl aralıksız sürdürdü. Bu arada Eskişehir Tabipler Odası Başkanlığını yaptı; Kızılay İdi Heyeti Üyesi olarak hizmetlerde bulundu. Türk Demiryolcu Dernekleri Federasyonu İdare Heyeti Azası ve Sağlık Sözü oldu. Operatör Doktor Mete Tan, çeşitli yayım organlarında çok bilimsel makaleler yayımladı. Bakanlığı sırasında gittiği Çin Halk Cumhuriyeti’nde "Akupuntur" konusunu inceledi, yurda dö nünce gözlemlerini yazı dizisi olarak bir gazetede neşretti. D.P. ekolü ile yetişmiş olan Mete Tan, Adalet Partisi safların da siyasete girdi. 1973 Genel Seçimlerinde partisinin Afyonkarahisar Milletvekilliği’ne seçildi. T.B.M.M.’nin en hareketli vekili idi. İdare Amirliği yapmıştı. Ama daha önemli görevler istiyordu. “Ben sizin hemşehrinizim, sizin bakanınız benim" diyen S.Demirel, Mete Tan’a, dolayısıyla Afyonkarahisar’a Bakanlık vermemişti... 1977 Seçimlerinde yeniden aday oldu ve kazandı. Demirel ne Mete Tan’ ne de Afyonkarahisarı onore etmeyi aklından geçirmiyordu. Oysa Afyonkarahisar A.P.’ne dört milletvekili kazandırmıştı. 14 Aralık 1977 tarihinde, kendisi gibi A.P. listesinden Afyonkarahisar M. Vekili olan Afyonkarahisarlı Gün Öngüt ile birlikte Adalet Partisi’nden istifa ettiler. III. Bülent Ecevit Hükümeti’nde yer alan iki Afyonkarahisar Milletvekili 5 Ocak 1978 tarihinde Bakan olarak göreve başladılar. Dr. Mete T< Sağlık Bakanı oldu. Ecevit’den sonra yeni bir Demirel Hüküm kurulurken, Mete Tan’ın Bakanlığı sona erdi ama, Demire lbu kez Afyonkarahisar Senatörü Ahmet Karayiğit’i Köyişleri Bakanlığı’na getirdi. Tan’ın Milletvekilliği ise, 12 Eylül 1980 Askeri ihtilâline kadar devam etti. İhtilâlden sonra İstanbul’a yerleşen Mete Tan, 22 Şubat 1986’da Demokratik Sol Parti’ye girdi ama âktif siyasette görülmedi. Mete Tan, Sağlık Bakanı olarak önemli görevler yaptı Doktorlar için tam gün yasasını çıkardı, ama doktorların haksız direnişleri karşısında bu yasaya işlerlik kazandırılamadı. Oysa yasa halk için son derece yararlıydı. Evli olan Tan, iki çocuk babasıdır.