M. Fatih Andı

M. Fatih Andı

(1962 - ): Yazar, araştırmacı. Adana’da doğdu. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1985). Okuduğu bölüme araştırma görevlisi olarak girdi. "Servet-i Fünûn’a kadar Yeni Türk Şiirinde Şekil Değiştirmeleri" konulu yüksek lisans tezini (1987), "Ara Nesil Şairi Mehmed Celâl" konulu doktora tezini (1993) verdi.

M. Fatih Andı, Yeni Türk Edebiyatı sahasında yaptığı çalışmalarıyla tanınır. Yazıları Dergâh, İzlenim, Türk Dili, Acun-Türkçe’ nin Gücü dergilerinde çıktı.

Araştırmaları: Edebiyatımızda Mimar Sinan (1987), İnsan Toplum Edebiyat (1995), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı (1995), Ara Nesil Şairi Mehmed Celâl (1995), Bir Osmanlı Bürokratının Avrupa İzlenimleri-Mustafa Sami Efendi ve Avrupa Risalesi (1997), Servet-i Fünûn’a Kadar Yeni Türk Şiirinde Şekil Değişmeleri (1997), Roman ve Hayat (1999), Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi (H. Yorulmaz ve Y. Taşçıoğlu ile, 1999; 140 mektup: Tevfik Fikret 11, Cenab Şahabeddin 10, A. H. Müftüoğlu 4, Ali Ekrem Bolayır 5, H. Ziya Uşaklıgil 3, Süleyman Nazif -İbrahim Cehdî imzasıyla- 22 mektup), Edebiyat Araştırmaları-I (2000), Roman ve Hayat (2004). Yayına hazırlama: Küçük Gelin (M. Celâl’den, 1995), Beşşehir (Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eseri. Tenkitli basım, 2000), Hüseyin Fellah (Ahmed Midhat’tan, 2000), Süleyman Müslî (Ahmed Midhat’tan, 2000), Dürdane Hanım (Ahmed Midhat’tan, 2000).