M.Rıza Çerçel

M.Rıza Çerçel

M.Rıza Çerçel 1916 Yılında Afyonkarahisar’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini burada yaptıktan sonra girdiği Ankara Hukuk Fakültesi’ni başarı ile bitirdi. R.Çerçel’in devlet hizmeti,Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünde başladı ve çeşitli kademelerdeki görevlerden sonra bu kuruluşun Genel Müdürü oldu. Bu görevi sürdürülen, 1954 Yılında Demokrat Parti listesinden Afyonkarahisar Milletvekilliğin seçildi. Dört yıl sonra II. Dönem Milletvekilliğine de seçilen Çerçel’in görevi 27 Mayıs 1960 tarihinde Silahlı Kuvvetleri’nı yönetime el koyması ile birlikte sona erdi. Çercel o tarihte Alman Federal Cumhuriyeti’nde bulunduğu için. öteki Milletvekilleri gibi Yassıada’ya hapsedilmekten kurtuldu; dolayısıyla Yüksek Adalet divanı tarafından hakkında herhangi bir cezai hüküm bulunmadığından. Yurda döndükten sonra siyaset yapabilme hak kını elinde bulundurdu. Nitekim, 1969 Yılında yapılan Genel seçimlerde Adalet Partisi listesinden yeniden Afyonkarahisar Milletvekilliğine seçildi. O seçimde Çerçel, listenin beşinci sırasında bulunuyor ve kendisine pek şans tanınmıyordu; ancak, hem-i şehriler!-tarafından çok sevilen Çerçel. partisinin listesini de sürükliyerek. bu partinin. Afyonkarahisar’dan 5 Milletvekilini parlâmentoya sokmasını sağladı. 1973 Yılı seçimlerinde partisinin birinci sırasında yer alan R. Çerçel, bir kez daha Milletvekilliğim seçilme başarısını gösterdi. Çerçel TBMM’nde bulunuyor iken; 1969-1973 yasama döne¬minde Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyon Başkanlığı Türk-Alman Dostluk Grubu Başkanlığı; Parlâmentolar arası Turizm Birliği TBMM Grubu Başkanlığı gibi önemli görevleri de yürüttü. Ayrıcı Türk Hava Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın kurucu üyeleri arasında yer aldı ve Yönetim Kuruluna seçildi; Uluslararası alanda turizmin geliştirilmesini amaçlayan SKAL Klüp Başkanlığı yaptı: uzun süre Kızılay Derneği Genel Başkan oldu; Florance-Nigtingale Hemşire Okulları ve hastaneleri Vakfı Başkanlığı ve Yüksek Öğrenim öğrencilerine yardım vakfı başkanlığı gibi sosyal hizmetlerde bulundu Aktif politikadan ayrıldıktan sonra, bir ara Ulaştırma Bakanlığı yapan Afyonkarahisarlı Güneş Öngüt’ün ısrarı üzerine, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gelişmesine her za¬man katkıda bulunan Rıza Çercel. uzun yıllar, merkezi Ankara’da bulunan Türk-Alman Dostluk Derneği’nin Genel Başkanlı¬ğını yaptı ve bu konudaki etkili çalışmalarından dolayı Alman¬ya’nın ünlü ZDF Televizyonu Onunla ilgili geniş bir yayın yaptı. İki kızı bulunan Çerçel 28 Ocak 1988 tarihinde 82 yaşında Ankara’ca vefat etti ve Karşıyaka mezarlığına defnedildi.