Murat Koca

1968 yılında Ereğli Cumhuriyet İlkokulu, 1971 yılında Ereğli Lisesi (Orta Kısmı), 1974 yılında da Ereğli Lisesinden mezun olmuş, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girmiş ve 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğrenimini başarı ile tamamlamıştır. Murat KOCA, 1981 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Denizli Kaymakam Adaylığı görevine atanmıştır. Bu görevde iken Savaştepe ve Aralık İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yapmıştır. 1983 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Tomarza Kaymakamı (Kayseri) olarak atanmıştır. Daha sonra naklen, 1987 yılında İliç ve 1989 yılında da Suşehri Kaymakamlığı görevlerine tayin edilmiştir. Murat KOCA, 1989 Ekim ayında açılan Mülkiye Müfettişliği sınavını kazanarak, bu göreve başlamış olup, 1991 yılında Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmıştır. 2004 yılı Şubat ayından Haziran ayı sonuna kadar TBMM’nce oluşturulan “Türkbank Yolsuzluk Komisyonu”nda uzman olarak görev yapmıştır. 2004 yılı Temmuz ayından 2006 yılı Ekim ayına kadar Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev icra etmiş olup; bu tarihten itibaren İçişleri Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliği görevini vekâleten yürütmektedir. I. Hukuk Müşaviri V. (Mülkiye Başmüfettişi) Murat KOCA, mesleki konularda yapmış olduğu inceleme ve araştırmalarını, İçişleri Bakanlığı Türk İdare Dergisi, İdarecinin Sesi, İller ve Belediyeler Dergisi, Mahalli İdareler Dergisi, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi ve Belediye Dünyası Dergisinde yayınlamıştır. Halen yayınlanmış yirmiye yakın inceleme-araştırma yazısı vardır. Evli ve iki erkek çocuk sahibidir.