Mustafa Başoğlu

Mustafa Başoğlu

15 Mart 1933’de Trabzon’da doğdu. Ankara ili Haymana ilçesi nüfusuna kayıtlı. İstanbul Bakırköy Akıl Hastanesi Adli Servis katibi iken, 1963 yılında kurucu üye olarak Sağlık İşkolunda sendikacılığa başladı. İl Genel kurulda Sendika Başkanlığına seçildi. İzmir’de aynı iş kolunda kurulu olan ikinci sendika ile birleşmeyi sağlamak amacıyla Sendika Genel Başkanlığından istifa etti. 1964 yılında yapılan genel kurulda genel sekreterliğe, 1965 yılında yapılan genel kurulda ise, yeniden Genel Başkanlığa seçildi. O tarihten buyana Genel Başkanlık görevi aralıksız devam etmektedir. 1967-1983 yılları arasında yapılan genel kurullarda Türk-İş Yönetim kurulu asıl üyeliğine, Türk-İş Yönetim kurulu tarafından çeşitli komisyonlara ve bilhassa mevzuat ve asgari ücret komisyonları ile Yüksek Hakem kurulu asıl üyeliğine, 1983 yılında Singapur’da yapılan genel kurulda Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu’nun (PSI) İcra Kurulu asıl üyeliğine, 1986-1989 Türk-İş Genel Kurulunda, Genel Eğitim Sekreterliğine, Hür Dünya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ve Avrupa İşçi Sendikaları Birliği (ETUC) İcra Kurulu yedek üyeliklerine seçildi. Türk-İş’in 1986 yılındaki genel kurulunda, yönetim kurulu üye sayısının 5’e indirilmesi üzerine, Başkanlar Kurulu üyesi olarak Türk-İş’teki görevi devam etti. 1976 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğine atandı. 1977 yılında yapılan genel seçimde Adalet Partisi Ankara Milletvekilliğine seçildi. Üyesi bulunduğu siyasi parti millet meclisi grubu tarafından iki defa grup yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Bir süre de grup başkan vekilliğini vekaleten yürüttü. Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından iki defa Sağlık ve sosyal İşler Komisyonu üyeliğine seçildim. Milletvekili olarak çeşitli kanun teklifleri yaptı. Bunlardan bazıları kanunlaştı. Çeşitli konularda sözlü veya yazılı önergeler verdi. Bazı konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda grup sözcülüğü yaptı. Evli ve İngilizce bilmektedir.